0944527444

Tag Archives: xuất tinh sớm

Bị Xuất Tinh Sớm có nên ‘Thủ Dâm” trước khi Quan Hệ?

Anh D 27 tuổi đang công tác tại Hà Nội có anh bạn đã có gia đình có nói với a D về việc lâu hơn khi Quan Hệ a D kể  “Trước khi làm nháy chú mày ra nhà vệ sinh cho ra trước đi rồi sau đó vào việc thì cực lâu và […]

Vùa Đặt Mua